Cuộc thi thiết kế SHOWROOM VINFAST tầm cỡ quốc tế chính thức phát động