Địa điểm: Đồng Tháp, Việt Nam
Thể loại: Store
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang.
Thể hiện: Kts. Lê Đức Nhật Anh
Năm thực hiện: 2020

0764 515 490