Địa điểm: Đào Tấn, P. Trường An, TP. Huế
Thể loại: Nhà ở
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang.
Thể hiện: Kts. Nguyễn Thành Đạt
Năm thực hiện: 2020

0764 515 490