Địa điểm: Thành phố Huế, Việt Nam
Thể loại: Nhà hàng, cà phê
Thiết kế: Kts. Nguyễn Thành Đạt
Năm thực hiện: 2019

0764 515 490